Vásárlási feltételek


Eladó

quality cases s.r.o., Řípská 960/9a, Brno, 627 00, Cseh köztársaság

Azonosítószám: 05804515
Adóazonosító jel: CZ05804515

Cég székhelye: Čejkovická 3, Brno, 62800, Cseh köztársaság

 1. Alapvető rendelkezések
  1. Ezek a vásárlói feltételekeltételek (a továbbiakban: "Vásárási feltételek") Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) szereplő § 1751 par. Törvény 1. cikke. sz. 89/2012 Coll. által szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az internetes áruházon keresztüli vásárlási szerződés megkötésekor keletkeznek, az eladó és a természetes, vagy jogi személy között (a továbbiakban: "Vevő").
  2. A Fogyasztó (a továbbiakban: fogyasztó). olyan Felhasználónak minősül, aki a Szolgáltatást kizárólag magáncélra használja, nem üzleti és vállalkozói tevékenységre, vagy független szakma keretében;
  3. Az internetes boltot az eladó a honlapon üzemelteti, amely az alábbi internetcímen érhető el: (URL) https://kiegeszitok24.hu/ (a továbbiakban: weboldal).
  4. Az üzleti feltételek a vételi szerződls szerves részét képezik.
 2. Vételi szerződés
  1. A vételi szerződést a felek egy online áruház keretein belül kötik meg. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolatot az alkalmazandó törvény és a vételi szerződés határozza meg, amely magában foglalja a jelen Feltételeket.
  2. A vásárlási szerződés a megfelelően kitöltött megrendelés (a továbbiakban: "Rendelés") megerősítésével jön létre az Eladó által, és e tekintetben kizárja a §1753. A Polgári Törvénykönyv 2. bekezdésében leírt rendelkezés használatát. A megrendelőlap többek között tartalmazza a megrendelt árukra vonatkozó információkat, a termék árát, az áru beszerzési árának fizetési módját, a megrendelt áru szállításának szükséges módját, az áru szállításával kapcsolatos költségeket.
  3. A vételi szerződés és a vásárlási feltételek magyar nyelven íródtak. A ételi szerződést magyar nyelven lehet megkötni.
  4. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani ezeket a Feltételeket.
 3. Áru és ár
  1. Az online áruház webes felülete tartalmazza az eladó által eladásra kínált áruk listáját, beleértve aok árait is.
  2. Az áru az összes adót és díjat tartalmazza. A jelen Feltételekben meghatározott feltételek szerint az Eladó a Vevő számára az áru árán kívül a szállításho és átadáshoz tartozó költségeket is felszámolja.
  3. Az kínálatban lévő áruk elérhetősége és azok ára addig érvényes, ameddig a waboldalon jelen vannak. Ezzel a rendelkezéssel nincs korlátozva az Eladó által individuálisan egyeztetett feltételekkel rendelkező vételi szerződés megkötése az egyes kedvezményes akicók keretén belül. Az egyes akciókra vonatkozó kedvezmények nem adhatók össze.
  4. Az internetes bolt internetes felületén elhelyezett áruk értékesítési ajánlatai nem kötelezőek, és az eladó nem köteles megkötni az árukra vonatkozó vásárlási szerződést. Az összes információ tájékoztató jellegű, és nem képezi a szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot.
  5. Az áru vételára minden vételi szerződésben megegyezik, azzal az árral amely a Vásárló által elküldött megrendelés pillanatában az internetes áruházban fel van tüntetve.
  6. Az online áruház webes felülete a csomagolás és a szállítás költségevel kapcsolatos információkat is tartalmazza. Az online áruház webes felületén felsorolt áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árut Magyarország területére szállítják.
  7. A megrendelést az eladónak történő elküldés előtt a vevő ellenőrizheti és módosíthatja a vevő által a megrendelésbe bevitt adatokat. A vevő elküldi a megrendelést az eladónak a "Megrendelés küldése" gombra kattintva. A megrendelésben megadott információkat az eladó helyesnek tartja. Az Eladó köteles haladéktalanul visszaigazolni a Vevőnek megrendelésének kézbesítését a Vevő által a megrendelésében megadott e-mail címre (a továbbiakban: a Vevő elektronikus címe). A megrendelés e bekezdés szerinti kézbesítésének megerősítése nem a megrendelés megerősítése a vásárlási szerződés megkötése céljából az 1. bekezdés értelmében.
  8. A vásárlási szerződés az eladó által adott megrendelés visszaigazolásával jön létre. Ha az Eladó a Vásárlási Szerződés megkötésében érdekelt, a megrendelést az Eladó részére a megrendelés kézbesítésétől számított 2 munkanapon belül rendszerint megerősíti a Vevőnek.
  9. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem köteles vásárlási szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik korábban jelentősen megszegték a Vásárlási Megállapodást (beleértve a Feltételeket).
  10. A fogyasztói jogok nem igényelhetők teljesen ingyenes ajándékokra.
  11. A vevő beleegyezik abba a távközlési eszközök használatába a vásárlási szerződés megkötésének folyamata alatt. A vásárlónak a vásárlási szerződés megkötésével összefüggésben a távközlési eszközök használata során felmerült költségei normálisak, a szolgáltatói ráta (amelyet a vásárló választott) által meghatározott összeget a vevő saját maga fizeti.
 4. Felhasználói fiók
  1. Az áru megrendelésekor a vevő köteles helyes adatokat feltüntetni.
 5. A termék ára és a fizetés feltételei
  1. Az áru árát és az vételi szerződésben feltüntetett áruk beszerzési szállításával kapcsolatos költségeket a vevő az eladónak fizetheti az alábbiak szerint.
   - készpénzben a vevő által a megrendelésben kijelölt helyen
   - fizetés online átutalással
   - fizetés online bankkártyával
  2. Ha az üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy ha általánosan kötelező erejű jogszabályok írják elő, az Eladó adóbevallást (számlát) ad ki a Vevőnek a Vásárlási szerződés alapján teljesített kifizetésekről. Az adóbevallást - a számlát az eladó adja ki a vevőnek, és elektronikus formában elküldi a vevő elektronikus címére.
 6. A fogyasztónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől
  1. A jelen Feltételek csak a vásárlóra vonatkoznak.
  2. A fogyasztónak joga van arra, hogy (7) napon belül indoklás nélkül visszalépjen a vásárlási szerződéstől. Ez az időszak az áru kézhezvételének napjától kezdődik, és ha a vásárlási szerződés tárgya többféle áru (tétel) szállítása, akkor kiszámítják az áru utolsó kézbesítésének kézhezvételétől számított időszakot. A visszavonási határidőt akkor tartják fenn, ha a fogyasztó elküldi azt az eladónak az objektednavky@prislusenstvo.hu címen, vagy írásos értesítéssel arról, hogy visszavonja a vásárlási szerződést. A Polgári Törvénykönyv 1837. §-ában meghatározott esetekben a fogyasztó nem vonhatja vissza szerződést.
  3. Információk az áru visszaküldéséről itt
  4. Ha a fogyasztó visszalép az adásvételi szerződéstől, akkor indokolatlan késedelem nélkül elküldi vagy átadja az eladónak az árut, amelyet a szerződésből való visszavonástól számított harminc napon belül kap. A szóban forgó áruknak az eladónak történő visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli.
  5. Ha a fogyasztó visszalépaz adásvételi szerződéstől, az Eladó a Vásárlónsk indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a vásárlási szerződés visszavonásától számított harminc (30) napon belül visszaküldi, minden pénzeszközt (beleértve az áru szállításának költségét, ha a fogyasztó a megrendelt árukat 30 napon belül visszaküldi, beleértve az ajándékokat vagy egyéb juttatásokat is), amelyeket ugyanúgy kaptak meg a vételi szerződés alapján. Az Eladó a kapott pénzösszeget csak akkor téríti vissza a Fogyasztónak, ha a Fogyasztó beleegyezik, és nem jár további költségekkel.
  6. Ha a fogyasztó az Eladó által kínált legolcsóbb szállítási módot választotta az áruk szállításához, az Eladó visszatéríti a legolcsóbb szállítási módnak megfelelő költségeket.
  7. A fogyasztó felel az árusítónak az adott árucikk értékcsökkenėse miatt, amely annak következtében keletkezett, hogy az árucikk más módon volt használva, mint azt használni kell figyelembe véve annak a funkciojat és tulajdonságait.
  8. Ha a fogyasztó lemond az adásvételi szerződésről, az eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a fogyasztónak, mielőtt a fogyasztó átadja az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut az eladónak küldte.
 7. Áruszállítás
  1. A szállítási módot az Eladó határozza meg, kivéve, ha a Vételi szerződés másként rendelkezik. Amennyiben a szállítási mód megegyezés alapján a vevő feltôtelei szerint történik, a vevő viseli a kockázatot, és adott esetben az e szállítási módhoz kapcsolódó további költségeket.
  2. Ha az Eladó a vételi szerződés szerint köteles az árut a Vevő által a megrendelésben meghatározott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a kézbesítéskor átvenni.
  3. Abban az esetben, ha az árut ismételten vagy más módon kell szállítani mint ahogy a megrendelésben meg lett határpzva, a vevő köteles megfizetni az áruk ismételt szállításával kapcsolatos költségeket, vagy más szállítási módszerrel kapcsolatos költségek.
  4. A csomagolás és a szállítási árak (itt találhatók) az online áruház webhelyén szerepelnek, és a vevő is megismerkedik velük, mielőtt a végleges feladásra kerülne.
  5. A Vevő beleegyezik, hogy az Eladó a Vevőhöz kapcsolódó adatokat átadja a szállítónak, mégpedig az Áruk megfelelő szállításához szükséges mértékben.
 8. Az áru hibáiból eredő követelések
  1. Az Eladó a Vevőnek az árut a vételi szerződésben megegyezett mennyiségben, minőségben és kivitelben szállítja. Ha a minőség és a végrehajtás nincs meghatározva, az Eladó olyan minőséget és kivitelt biztosít, amely megfelel a vásárlási szerződésben feltüntetett célnak.
  2. A Vevő által az áru hibáiból eredő követeléseket (beleértve a panasz kezelésének módját) a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szabályozzák, különösen a Ptk. A Polgári Törvénykönyv 1914–1925., 2099–2117. és 2161–2144. szakaszai.
 9. A felek egyéb jogai és kötelezettségei
  1. Ha a vevő fogyasztó, az áru tulajdonjogát, valamint az áruk károsodásának kockázatát a vevő átveszi az áru átvételével a kiválasztott szállítótól.
  2. Ha a vevő nem fogyasztó, az eladó szállítja az árut a vevőnek, átadva azokat a kiválasztott fuvarozónak a vevőnek történő szállítás céljából, és lehetővé teszi a vevő számára, hogy gyakorolja a szállítási szerződésből származó jogokat a kiválasztott szállítóval. Az áru károsodásának kockázata vásárlót terheli, aki nem fogyasztó, az elem átadásának pillanatától a kiválasztott fuvarozónak ami a megrendelésben meghatározott célállomásra történő szállítás céljából szükséges.
  3. A vevő tudomásul veszi, hogy a webes felület részeit(beleértve az árukról készült fényképeket is) szerzői jogvédelem alatt állnak. A Vevő vállalja, hogy nem vállal olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné ő vagy egy harmadik fél számára a webáruház webes felületét alkotó szoftver vagy más összetevők törvénytelen felhasználását.
  4. A Vevő nem jogosult olyan mechanizmusokat, szoftvert vagy egyéb eljárásokat használni, amelyek negatívan befolyásolhatják az online áruház webes felületének működését az online áruház webes felületének használatakor. Az online áruház webes felületét csak olyan módon lehet használni, hogy az nem az Eladó egyéb ügyfeleinek költségére vonatkozik, és megfelel a rendeltetésének.
  5. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a harmadik fél beavatkozásából eredő hibákért, vagy a Webhely használatának eredményeképpen a Webhely megsértésével.
 10. Személyes adatok védelme
  1. A vevő beleeggyezik, az alábbi személyes adatokat felhasználásába: név, szállítási cím, számlázási cím, azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám (együttesen "személyes adatok")
  2. A Vevő beleegyezik abba, hogy az Eladó az ő személyes adatait feldolgozza a Vásárlási szerődés jogainak és kötelezettségeinek megvalósítása és a Felhasználói fiók fenntartása céljából. Ha a vevő nem választ egy másik opciót, akkor beleegyezik abba, hogy az eladó személyes adatait feldolgozza az információk és üzleti hirdetések küldése céljából a vevőnek. A személyes adatok e cikk szerinti teljes feldolgozására vonatkozó hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné tenné a vásárlási szerződés megkötését.
  3. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles helyesen és őszintén közölni személyes adatait (regisztrációkor, felhasználói fiókjában, a webes felületről történő megrendeléskor), és köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adatainak változásáról.
  4. A Vevő személyes adatainak feldolgozásával az Eladó harmadik személyt delegálhat feldolgozóként. Az Eladó az árut szállító személyeket kivéve nem adja át a személyes adatokat harmadik félnek a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül.
  5. A személyes adatokat határozatlan ideig feldolgozottak. A személyes adatokat elektronikusan, automatizált módon vagy nem automatizált módon fogják feldolgozni.
  6. A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és arról tájékoztatták, hogy önkéntes adatszolgáltatásról van szó.
  7. Abban az esetben, ha a vevő úgy ítéli meg, hogy az eladó vagy a feldolgozó feldolgozza a személyes adatait, ami ellentétes a vevő magán- és magánéletének védelmével, vagy megsérti a jogszabályokat, különösen akkor, ha a személyes adatok pontatlanok, a következőképpen járhat el:
   - Kérjen felvilágosítást az Eladótól, vagy feldolgozótól
   - Igényelje a fennáló hiba eltörlését az Eladó, vagy feldolgozó által
   - Ha a vevő tájékoztatást kér a személyes adatainak feldolgozásáról, az eladó köteles ezt az információt átadni neki. Az Eladó jogosult arra, hogy az előző mondat szerinti információk megadásához ésszerű tájékoztatást kérjen, és ne haladja meg az információszolgáltatáshoz szükséges költségeket.
  8. ez az oldal csak a szükséges cookies használja
  9. A vevő vállalja, hogy cookie-kat tárol a számítógépén. Abban az esetben, ha a vásárlást a weboldalon elvégezhetjük, és az Eladó kötelezettségei a Vásárlási szerződés alapján teljesülnek anélkül, hogy a cookie-kat a Vevő számítógépén tárolnák, a Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulást.
 11. Információk és levelzés kézbesítése
  1. Eltérő megállapodás hiányában a vásárlási szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban, e-mailben, személyesen vagy elektronikus levélben kell kézbesíteni a másik félnek a postai szolgáltatón keresztül (a feladó által kiválasztott). A vevő felhasználói fiókjában megadott elektronikus posta címére lesz elküldve.
  2. Az üzenet kézbesítettnek tekinthető:
   -e-mail kézbesítés esetén abban a pillanatban, amikor a beérkező levelezőszerver megkapja azt; az e-mail üzenetek integritását tanúsítvány biztosítja
   -személyesen vagy postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén, ha a címzett átveszi a szállítmányt
   -személyesen vagy postai szolgáltatón keresztül történő szállítás esetén, ha a szállítmányt a címzett (vagy a szállítmány átvételére jogosult személy) nem veszi át
   -a postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén az áru letétbe helyezését követő tíz (10) nappal, és a címzet fel lett szólítva a küldemény átvételére, de még akkor is, ha a címzettet nem tájékoztatták.
 12. Záró rendelkezések
  1. Ha a vásárlási szerződésen alapuló internetes kapcsolat vagy jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek egyetértenek abban, hogy a kapcsolatot a cseh jog szabályozza. Ez nem érinti az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti fogyasztói jogokat.
  2. Az eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni, és az eladó tevékenysége nem vonatkozik más engedélyre. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal hatáskörébe tartozik.
  3. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan, vagy az érvénytelen rendelkezés helyett olyan rendelkezést kap, amelynek jelentése az érvénytelen rendelkezésnek a lehető legközelebb van. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét. A vásárlási szerződés vagy a feltételek módosítása írásos formát igényel.
  4. Eladó elérhetőségei:
   quality cases s.r.o., Řípská 960/9a, Brno, 627 00, Cseh köztársaság

   e-mail cím: info@kiegeszitok24.hu
   telefonszám: +420 608 709 964 (english only)


Ezek a feltételek 2019. május 1-jétől hatályosak.
quality cases s.r.o.